Sake
Sho-Chu
DAI GINJO
Kizakura
Sho-Une
Tokusei Gold
Kan Chiku

GINJO
Okunomatsu
Hakutsuru

JUNMAI
Shirakabe Gura
Sawanotsuru
Hakutsuru Draft
Namakakoi
Aladdin Yumenoka
Organic Sho Chiku Bai
Fushimizu Jitate
Sui Gei Drunken Whale
Michinoku Onikoroshi
Gin Sumiyoshi
Sumiyoshi Koshu

NIGORI
Kazakura
Shochikubai
Sayuri
Kizakura Carbonated
Aladdin Nigori

Honjozu
Karatamba
Japon (sparkling)
Ozeki Dry

Kubota Sake
One of Japan's most popular sakes'
Man Jyu
Heki Jyu
Sen Jyu (by the glass & bottle)
Barley
Ginza no Suzume
Satsuma Shochu
Yaemaru Shochu
Ichiko Mugi Shochu

Sesame
Beniotome Shochu

Sweet Potato
Kuro Kirashima
Kaido iwai no aka

Molasses
Takara

Brown Sugar
Lento

Rice
Nakanakanai
Kyo-no-hikari

available by the glass & bottle
served straight, on the rocks, or with Sprite
Chu-Hi
Sho-chu on the rocks with fresh lemon and orange to make a cocktail to your taste.